FAQ

Meest gestelde vragen

Mijn pomp geeft geen water, wat kan ik doen?
Uw pomp draait, maar geeft geen water. Dit kan per type pomp verschillende oorzaken hebben.  

Dompelpomp  
De Leader® dompelpompen hebben verschillende functies; de één is voor schoon / licht verontreinigd water, de ander voor vuil water. Controleer of de zuig-/perszijde niet verstopt zit met eventueel vuil (takjes, blaadjes etc.). Daarnaast kan het zijn dat er lucht blijft hangen in het pomphuis. Mocht dat het geval zijn, kantel dan de dompelpomp onderwater zodat alle lucht verdwijnt. Zet de pomp opnieuw aan.  

Zelfaanzuigende pomp  
Wanneer uw zelfaanzuigende pomp geen water geeft, kan dat verschillende oorzaken hebben.

Zorg in ieder geval dat vóór het starten van de pomp, het pomphuis gevuld is met water (via de vul plug) en ook de zuigslang gevuld is. Zorg ook dat het zuigkorf van de zuigslang in het water ligt. Daarbij mag de zuigslang niet hoger dan de pomp liggen. Tevens kan de zuigslang niet dieper dan 7 meter aanzuigen.  

Voor elke pomp binnen de Leader® serie geldt een bepaalde capaciteit. Wanneer er meer van een pomp gevraagd wordt, kan het zijn dat de pomp dit niet aankan en nauwelijks tot geen water geeft. Neem als voorbeeld de Leader® Ecosub 400POND. Deze heeft een maximale opvoerhoogte van zes meter; alles daarboven is boven zijn capaciteit en zal daarom geen water geven.  
Mijn pomp geeft geen druk, wat kan ik doen?
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld een eenvoudige verstopping zijn, waardoor het water niet door de leiding loopt. Ontkoppel de leidingen om deze te testen. Vul daarna opnieuw het pomphuis en start de pomp op.

Een andere oorzaak kan de pompselectie zijn. Soms kan er een bepaalde prestatie van een pomp worden verwacht, die hij niet kan leveren. Controleer altijd voordat u uw pomp selecteert, of deze de gewenste druk kan leveren die nodig is. Als u bijvoorbeeld een pomp selecteert voor vier sproeiers, maar uw pomp geeft slechts druk voor twee sproeiers, kan deze nooit de gewenste prestatie leveren. U heeft dus een sterkere pomp nodig.

Naast eventuele verstoppingen of pompselectie, kan de afstand ook een belemmering zijn. Hoe meer leidingwerk u heeft, hoe meer drukverlies. Alles wat een leiding tegen komt kan een belemmering zijn; bochten, hoogten, knikken, vernauwingen etc.

Ook de afstand geeft een drukverlies. Eenvoudig gerekend, wordt er per 100 meter horizontaal 1 bar verloren. Heeft u bijvoorbeeld een pomp die 5 bar levert, maar hij moet eerst 300 meter horizontaal afleggen tot het tappunt, dan geeft hij aan het eind slechts 2 bar. Uiteraard zijn materialen en diameters van de leiding ook van invloed.

Niet alleen horizontaal, maar ook verticaal bestaat er drukverlies. Simpel gezegd verliest de vloeistof per 10 meter verticaal 1 bar. Moet u dus 20 meter omhoog met uw persleiding, dan verliest u over die 20 meter 2 bar.

Er wordt bij pompen dan ook vaak gesproken over opvoerhoogten; deze meters staan gelijk aan 0,1 bar. Staat er bij een pomp dat hij 40 meter opvoerhoogte heeft, dan staat dat gelijk aan 4 bar.
Waarom heeft mijn pomp een vlotter nodig?
Het kan zijn dat u uw pomp sporadisch nodig heeft; bijvoorbeeld voor het leegpompen van uw vijver of zwembad. Maar heeft u een locatie waar het waterniveau schommelt, kunt u voor een pomp met vlotter kiezen. Denk hierbij aan een pomp voor drainage, kruipruimten of voor afvoerputten. Het voordeel van een vlotter, is dat de pomp automatisch uitschakelt wanneer het waterniveau zakt.

Er zijn verschillende type vlotters. Binnen het Leader® pakket praten we over kogelvlotter, of een geïntegreerde vlotter zoals in de Vertigo. De keuze voor een vlotter hangt af van de ruimte waar de pomp in geplaatst wordt. Wanneer de ruimte te smal is, kan een kogelvlotter blijven hangen aan de wand. Hierdoor blijft de pomp draaien, ondanks dat al het water al weggepompt is.

De geïntegreerde vlotter in de Vertigo is een staafvlotter. Deze heeft geen extra ruimte nodig, maar heeft wel het risico verstopt te raken door vuil. Controleer daarom regelmatig of er geen slijmvorming of ander vuil in de vlotter zit.
Hoe start ik mijn pomp op?
Let op! De centrifugaalpomp mag nooit drooglopen! Wanneer de pomp droogloopt bestaat de kans dat de asafdichting oververhit raakt en daardoor kapot gaat. Zorg dus altijd voor water in het pomphuis via de vulplug en water in de zuigslang, alvorens de pomp wordt opgestart.

Bij het starten van de pomp begin je met de stekker in het stopcontact te steken. Een aantal Leader® pompen beschikken over een aan-/uitschakelaar; zet deze schakelaar om zodat de pomp aan- of uitgaat.

Beschikt uw pomp over een vlotter (A)? Dan zal de pomp alleen inschakelen wanneer de vlotter stijgt. Vragen over een vlotter? Zie vraag 2 van de meest gestelde vragen.


Hoe hijs ik mijn dompelpomp op?
Zorg altijd voor een hijskoord aan uw pomp. Dit kan een stuk touw zijn, of een kabel van ander materiaal. Bevestig deze aan de draaggreep van de pomp voordat u deze onderwater laat zakken.

Hijs nooit de pomp omhoog via de stroomkabel! Doet u dat wel, dan kan deze beschadigen en kan er water in de elektromotor lopen. Wanneer dat gebeurt is uw pomp niet te hertstellen.
Wat is een vlotter?
“Heeft mijn pomp een vlotter?” “Hoe kan ik dat zien?” Waar zit deze vlotter?”

Bij de Leader® serie wordt een pomp met vlotter aangeduid met een ‘A’ van automatisch. Denk bijvoorbeeld aan de Ecosub 400A, Ecovort 510A, Provort 540A, BVP Dirty Water Pump etc.

Een aantal uitvoeringen worden geleverd met een ingebouwde vlotter zoals de Vertigo.

“Wat is een vlotter?” Een vlotter is een drijvend element waar een schakelaar in zit. Zodra de vloeistof stijgt of daalt, gaat de vlotter omhoog of omlaag – bijvoorbeeld in een regenton die tijdens een bui volloopt.

Als de vlotter voorbij een bepaald punt stijgt, schakelt de pomp automatisch aan. Wanneer de vlotter weer zakt door de dalende vloeistof, dan schakelt de pomp uit. Let op! Zorg dat de vlotter genoeg bewegingsruimte heeft, anders bestaat de kans dat de pomp constant blijft draaien.
Wat is een dompelpomp?
Dompelpompen zijn pompen die onder water moeten staan. Deze pompen worden meestal gebruikt voor het leegpompen van zwembaden, vijvers, kelders of bijvoorbeeld een ondergelopen kruipruimte. Je dompelt dus letterlijk de pomp onder water.

Let wel op, dat je de dompelpomp nooit aan zijn stroomkabel omhoog hijst! Gebruik hiervoor altijd het meegeleverde hijskoord, of een ander touwtje.

De Leader® dompelpompen zijn eenvoudig in gebruik te nemen. Laat de pomp in het water zakken, steek de stekker in het stopcontact en de pomp is gereed. Heeft de pomp een vlotter? Dan schakelt hij alleen aan als de vlotter boven het gewenste niveau stijgt.
Wat zijn de verschillen tussen dompelpompen?
Wat alle dompelpomp gemeen hebben, is dat ze allen onder water (of andere vloeistof) staan. Dit kan schoon water zijn. Maar het kan ook licht verontreinigd water, vuil water of zout water zijn. Los van de capaciteit, moet voor elk toepassingsgebied een andere pomp geselecteerd worden.

Je kunt kiezen tussen twee type dompelpompen:

1. Schoonwater dompelpompen (zwembaden, regenwater, platdaken etc.)
2. Vuilwaterpompen; voor bijvoorbeeld water met zand, grond of residu te verpompen.

Bij het selecteren van uw pomp staat aangegeven voor welke toepassing de pomp geschikt is. Daarbij staat bij vuilwaterpompen aangegeven hoe groot de deeltjesdoorlaat van de waaier is. De doorlaat van de BVP Dirty Water Pump is bijvoorbeeld groter dan die van de Ecovort.

Naast de deeltjesdoorlaat, is type vloeistof belangrijk in uw pompkeuze. Wilt u bijvoorbeeld AdBlue® verpompen? Dan heeft u de speciale Bluediver van Leader® nodig.

Moet u zout- of licht chemisch verontreinigd water verpompen? Dan heeft u een pomp met een RVS binnenhuis nodig. Dit wordt aangegeven met ‘SW’ achter het pomptype.
Wat is een hydrofoorpomp?
Een hydrofoorpomp wordt ook wel een drukverhogende pomp genoemd. Binnen het Leader® pakket hebben we twee soorten hydrofoorpompen: droog opgestelde hydrofoorpompen en onderwater hydrofoorpompen.

De onderwaterhydrofoorpompen worden geregeld gebruikt voor het omhoog pompen van verzameld regenwater. Denk hierbij aan de Divertron. Deze pomp is een meertraps dompelpomp (meer dan één waaier) zodat de pomp druk kan opbouwen. Met de geïntegreerde elektronica, wordt de pomp automatisch geregeld.

De droog opgestelde hydrofoorpomp wordt vaak uitgerust met een membraanketel of een ‘pompcontrol’. Met deze druk kunt u bijvoorbeeld de tuin sproeien, kranen binnenshuis bedienen of de wasmachine laten draaien. De hydrofoorpomp is zo in te stellen, dat wanneer de waterpunten sluiten, de hydrofoorpomp afslaat.
Wat is een zelfaanzuigende pomp?
De zelfaanzuigende pomp is te herkennen aan de hoge zuigaansluiting op het pomphuis. Hierdoor blijft het pomphuis onder water staan zodra deze is gevuld. Nadat het pomphuis is gevuld en het uiteinde van de zuigleiding in het water ligt, kan de pomp worden aangezet.

Wanneer de pomp aangaat heeft de waaier door het water voldoende zuigkracht. Hiermee zuigt de pomp de lucht en het water uit de leiding. Vervolgens werkt de pomp zoals hij moet.
Kan ik met een dompelpomp mijn tuin beregenen?
In principe niet. Een dompelpomp is gemaakt om ergens vloeistof uit te pompen, niet voor tuinberegening. Voor de tuinberegening adviseren wij een zelfaanzuigende centrifugaalpomp.

Mocht er geen mogelijkheid zijn voor een zelfaanzuigende pomp, dan zou een meertraps dompelpomp (met meer dan één waaier) een goed alternatief zijn. Denk hierbij aan de Ecodiver.
Wat is een centrifugaalpomp?
Een centrifugaalpomp is een pomp die door middel van centrifugaalkrachten water verpompt. Binnen het pomphuis zit een waaier. De waaier heeft een opening in het midden waardoor het water wordt aangezogen. Vervolgens draait de waaier binnen het pomphuis en slingert het water naar buiten toe. Het water verlaat via de perszijde het pomphuis.

Het centrifugaal principe vind je bijvoorbeeld ook in een sladroger, kleding centrifuge, of wanneer je een bekertje water aan een touwtje vastmaakt en rondslingert. Door de draaiing wordt het water naar buitengedrukt en blijft het water in het bekertje.

Binnen het Leader® programma is elke pomp een centrifugaalpomp; zowel de droog opgestelde pompen, als de dompelpompen. Het voordeel van een centrifugaalpomp, is dat deze flinke hoeveelheden kan verpompen.
Wat is een verdringingspomp
Een verdringingspomp werkt op een andere wijze dan een centrifugaalpomp. Waar een centrifugaalpomp gebruik maakt van een ‘slingerbeweging’, drukt juist een verdringingspomp het medium door de pomp heen. Dit wordt vooral toegepast bij vloeistoffen met een hogere viscositeit (dikte van de vloeistof), of om een vloeistof te doseren.

Voorbeelden van verdringingspompen zijn slangenpompen, wormpompen, lobbenpompen, tandwielpompen en membraanpompen.

Voorbeelden van verschillende vloeistoffen zijn mayonaise, tandpasta, chocola, schoonmaakgel etc.
Hoe diep kan mijn pomp aanzuigen
Een centrifugaalpomp heeft altijd twee aansluitpunten: de zuigzijde en de perszijde. Een pomp kan zo ver persen als zijn capaciteit aangeeft, maar aanzuigen is een ander verhaal.

Een pomp kan niet dieper aanzuigen dan ongeveer 7 á 8 meter diep. Let op, dit zijn verticale meters.

De beperking aan diepte heeft te maken met de druk waar wij in leven. Dat is namelijk 1 bar. Per verticale meter verliest de pomp 0,1 bar aan zuigdruk. Op 10 meter diepte zou je dus 1 volledige bar aan druk verliezen; dat zou volledig vacuüm betekenen. In de praktijk blijkt vaak dat 7 á 8 meter het diepste punt is om vloeistof aan te zuigen.
Hoe kan ik mijn regenwater hergebruiken?
Per jaar valt er gemiddeld 690 tot 900 millimeter aan regen in Nederland; zonde om daar niets mee te doen. Dit water kan perfect gebruikt worden om het toilet door te spoelen, de wasmachine te laten draaien, de auto laten wassen of de tuin te sproeien.

Om het regenwater binnenshuis te gebruiken, heb je een ‘grijs’ circuit nodig naast het gewone leidingwerk. Om dit circuit aan te drijven kan gebruik gemaakt worden van een Divertron, of van een Ecodiver in combinatie met een externe regeling en expansievat. Op die wijze wordt de waterdruk geregeld naar behoefte van de tappunten.

Om het regenwater te gebruiken voor de tuin en/of auto wassen, kan ook een zelfaanzuigende pomp gebruikt worden.
Hoe vang ik regenwater op?
Om regenwater te kunnen hergebruiken, moet het worden opgevangen. Het dak van een woning vangt veel regenwater dat afgevoerd wordt via de dakgoot en door regenpijpen. Vervolgen kun je een eenvoudige regenton plaatsen onder een regenpijp.

Een andere optie is om een waterreservoir in te graven waar al het regenwater verzameld wordt. Vervolgens kan vanuit dit reservoir het regenwater hergebruikt worden door middel van diverse pompen.
Mijn pomp heeft drooggelopen, wat is het risico?
De pomp heeft zonder water gedraaid; dat vindt hij niet fijn. Normaal gesproken wordt een pomp gekoeld door de vloeistof die er doorheen stroomt. Wanneer er geen vloeistof doorheen stroomt, raken de onderdelen in de pomp oververhit. Deze draaien gemiddeld op zo’n 2900 toeren per minuut.

Wanneer er dan plots tóch vloeistof doorheen stroomt, kan door de grote temperatuurwisseling het een en ander kapot gaan. Neem bijvoorbeeld de asafdichting. Wanneer deze heet draait zonder vloeistof en ineens wordt afgekoeld, kan deze breken. Dit noemen we een: Thermal shock.

Zo’n scheurtje lijkt minimaal, maar is voldoende voor een grote lekkage tussen pomphuis en elektromotor.
Hoeveel sproeieres kan ik aan mijn beregeningspomp aansluiten?
Dat verschilt aan de capaciteit van de pomp. De Ecojet, Inoxjet en Inoxplus zijn ieder uitermate geschikt voor tuinberegening, maar je wil uiteraard wel druk aan het einde van de sproeier. Bij een te lichte pomp bestaat de kans dat er aan het einde van de slang geen druk is. Dan druppelt het water uit je slang.

Op de lichtste uitvoering van de Ecojet (R100) kunnen maximaal twee sproeiers. Op de zwaarste Inoxplus (250) kunnen zeven sproeiers worden aangesloten. Voor advies voor het aantal sproeiers per pomp, kan je het beste contact opnemen met jouw dealer of installateur.
Wat is een waterpomp?
Een waterpomp is een ruim begrip. In de basis kun je zeggen dat een waterpomp wordt gebruikt om water te verpompen van A naar B. Maar de toepassing van waterpompen liggen ver uiteen.

Een waterpomp kan gebruikt worden om ergens overtollig water weg te halen, om ergens water aan te voeren, om water te circuleren of om de druk van water te verhogen. Je ziet dergelijke pompen overal terug; in- en rond het huis, industrie, tuinbouw, veehouderijen, watergemalen etc.

Binnen het Leader® pakket hebben de pompen verschillende toepassingen. Denk hierbij aan regenwaterhergebruik, drukverhoging, tuinberegening, vuilwater verpompen etc.
Kan ik met een pomp ook vuilwater oppompen?
Ja! Dat kan! Maar wel met de juist geselecteerde pomp. Veel pompen zijn enkel geschikt voor schoonwater zoals de Ecosub, Ecojet en Inoxplus. Zodra hier vuil doorheen komt kan de pomp verstopt of beschadigd raken.

Voor vuilwater kan gekozen worden voor een Ecovort, Provort of BVP Dirty Water Pump. Het verschil tussen deze pompen ten opzichte van de schoonwater pompen is de doorlaat, het materiaal, de hoogte van de voet en het type waaier. De waaier bij een vuilwaterpomp is vaak een ‘vortex’-waaier of een kanaalwaaier.

Per pomp wordt aangegeven hoe groot de deeltjes mogen zijn die door de pomp vloeien. De Ecovort heeft bijvoorbeeld een maximale doorlaat van ø 30 mm, terwijl de doorlaat van de BVP Dirty Water Pump ø 38 mm is.
Welke slangen en koppelingen heb ik nodig?
In de basis heb je twee slangen nodig voor de pomp: één aan de zuigzijde en één aan de perszijde. Afhankelijk van de toepassing heeft de slang een bepaalde lengte en dikte. Let wel op, hoe langer de slang aan de pomp, hoe meer drukverlies. En hoe kleiner de diameter van de slang, hoe groter het drukverlies. Neem dit mee in de keuze van uw pomp.

De aansluiting van de pomp wordt vaak op de verpakking of online weergegeven. Zo hebben de Leader® dompelpompen doorgaans een 1¼” binnendraad aansluiting (Divertron X 1” binnendraad). De zelfaanzuigende pompen hebben doorgaans een 1” binnendraad aansluiting (Ecojet R100 buitendraad). Let op! Controleer voor de zekerheid goed de verpakking/website alvorens u een aansluiting aanschaft!

Mag de elektromotor van een pomp nat worden?
Nee! Zoals u weet gaan elektriciteit en water niet goed samen. Bij een dompelpomp is de elektromotor dermate ingebouwd, dat hier geen water bij kan komen. Soms is het zelfs zo dat de persleiding langs de elektromotor loopt, zodat deze de elektromotor koelt tijdens het draaien

Bij droog opgestelde pompen is het belangrijk dat de elektromotor droog staat. Berg hem bijvoorbeeld op in een technische ruimte, tuinhuis, schuur of opberghok. Zorg altijd dat de pomp iets van de grond staat zodat de pomp droog blijft wanneer de ruimte onder water staat. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een opbouwconsole onder accessoires.

Mocht u uw pomp willen schoonmaken, kan dit met een lichtvochtige doek. Dompel de ‘droog opgestelde’ pompen nooit onder water.
Mijn hydrofoorpomp slaat niet af of blijft pulseren, wat is er aan de hand?
Wanneer een hydrofoorpomp niet goed functioneert kan dat meerdere oorzaken hebben.

Werking hydrofoorpomp:

In de basis werkt een hydrofoorpomp op open- en dichtgaande tappunten. Wanneer u water uit de kraan gebruikt, toilet doorspoelt of wasmachine gebruikt, maakt u gebruik van uw hydrofoorpomp. Wanneer alle tappunten gesloten zijn en de druk is opgebouwd, slaat de hydrofoorpomp automatisch af.

Wat kan er dan voor zorgen dat de pomp blijft lopen of pulseren? Het kan zijn dat er lucht in het leidingwerk komt; bijvoorbeeld door een gaatje in de leiding zelf, of aan een van de koppelstukken. Controleer de leidingen en draai eventueel een koppelstuk aan.

Een andere oorzaak kan zijn dat er geen voetklep of terugslagklep is gemonteerd aan de zuigzijde. Wanneer een hydrofoorpomp dan uitschakelt, stroomt het water terug de bron in. Dit ziet de hydrofoorpomp als drukverlies en zal daardoor blijven lopen. Om dit te verhelpen plaatst u een voetstuk of terugslagklep aan de zuigleiding.

Een andere eenvoudige oorzaak is vuil. Het kan zijn dat er in de klep vuil zit waardoor deze niet volledig sluit. Dat zou betekenen dat de druk wegvalt en de hydrofoorpomp opnieuw druk gaat opbouwen. Op deze manier blijft hij lopen.

Tot slot kan een lekkage aan één van de tappunten een oorzaak zijn. Wanneer bijvoorbeeld een kraan druppelt of een toilet blijft lopen, wordt er constant water gevraagd. Hierdoor zal de hydrofoorpomp constant druk blijven leveren totdat de lekkage is verholpen.
Welke dikte moet mijn slang hebben om te beregenen?
De leidingdikte (binnendiameter) heeft invloed op de druk van het water. Hoe kleiner de diameter, hoe meer drukverlies.

Voorbeeld:

Een klassieke tuinslang heeft ongeveer een binnendiameter van 12,5 mm. Wanneer u een pomp gebruikt die 3,6 m³ per uur levert, verliest u met deze slang per 50 meter bijna 35 bar! Wanneer u met dezelfde pomp door een slang met 19 mm binnendiameter pompt, is over dezelfde afstand de drukverlies slechts 4,76 bar.

U kunt het vergelijken met blazen door een rietje. Als u met volle kracht blaast door een rietje, kost dat u veel kracht en energie, maar het meeste gaat verloren.
Hoe lang duur het voordat mijn bestelling binnen is?
Leader® heeft een grote voorraad voor de Benelux. Dat betekent dat wanneer u vóór 15:30 uur besteld, het artikel dezelfde dag nog wordt verzonden. Meestal heeft u het product de dag erna in huis. Uiteraard bestaat er een kans dat de logistiek vervoerder met problemen kampt, daar kunnen wij niet veel aan doen.

Wanneer een product niet op voorraad is wordt deze zo snel mogelijk besteld bij de fabriek. Dit kan 3 tot 6 weken duren. Vragen over de voorraad? Bel gerust naar ons kantoor.
Waar vind ik de technische specificaties per pomp?
Op de website staan per pomp de technische gegevens omschreven. Hier vindt u onder andere de pompcurve, capaciteit, aansluiting etc.

Mocht u een ‘tech sheet’ nodig hebben kunt u deze aanvragen en/of downloaden.
“Ik heb nu een ander merk, waarom zou ik een Leader® pomp bestellen?”
Antwoord: kwaliteit en service.

Er zijn legio toepassingsgebieden en verschillende merken. Ieder met hun eigen kracht en onderscheiding. De één is goedkoper, de ander van beter materiaal.

Wat het merk Leader® sterk maakt is de verhouding van prijs/kwaliteit en de service die eraan verbonden is. Elke Leader® pomp wordt geproduceerd in Europa; er is dus sprake van een kwaliteitsproductie en de daarbij behorende eisen. Mocht u daarna alsnog problemen hebben met uw pomp, staat ons serviceteam voor u klaar. Uw dealer neemt eventuele problemen op en wordt door een technisch team in behandeling genomen.
Wat moet ik met mijn pomp doen in de winter?
Richting de winter daalt de temperatuur en kan het zelfs vriezen. Wanneer er water in uw pomp bevriest, gaat deze stuk. Het advies is om tijdens de herfst uw pomp ‘winterklaar’ te maken.

U kunt tijdens de herfst het beste uw pomp ontkoppelen en leeg laten lopen. Zorg dat de pomp zo droog mogelijk is en dat deze wordt opgeborgen op een schone en droge plek. Dit kan bijvoorbeeld in de bijkeuken, schuur of tuinhuis. Zorg dat het op die locatie niet vriest.

Zorg tevens dat uw aanzuigslang en persleiding vrij zijn van water. Wanneer het water in deze leidingen bevriest, kan het zijn dat dat koppelingen scheuren. Let op! Giet geen antivriesmiddel in uw leidingen! Dit kan bij het in gebruik nemen van uw pomp voor beschadigingen zorgen.
Kan ik water uit een sloot gebruiken met mijn pomp?
Ja! Dat kan! Als u bijvoorbeeld uw tuin wilt beregenen met slootwater, kan dat met een zelfaanzuigende pomp. Let wel op dat u niet de onderste slijk en te grote deeltjes aanzuigt; daar kan de pomp niet tegen. U kunt dit eenvoudig tevengaan door een zuigkorf te maken aan het einde van de zuigslang en eventueel een drijver aan te sluiten.
Mijn elektromotor is te warm, hoe kan dat?
De elektromotor van een pomp wordt gekoeld door een waaier aan de achterzijde. Dit is de koelwaaier en deze wordt beschermd door de koelwaaierkap. Deze koelwaaier zuigt lucht aan de achterzijde en blaast deze over de koelribben over motor.

Wanneer u de pomp in een schuur, tuinhuis of ander hok plaatst, controleer dan goed of de achterzijde van de pomp voldoende ruimte heeft om lucht aan te zuigen. Is dat niet het geval, dan kan de koelwaaier de elektromotor niet goed koelen.

Heeft de achterzijde genoeg ruimte, is de ruimte waar de pomp zich bevindt niet te warm, maar blijft de motor oververhit? Neem dan contact op met uw dealer.